Professional Orientation


ผู้สอน
ชนกันต์ จิตมนัส
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Professional Orientation

Class ID
41030

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำอธิบายวิชา

การเสริมสร้างแนวคิดในการทำงานและประกอบอาชีพ การทบทวนวิธีค้นคว้าและตรวจสอบเอกสารข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการทดลองทางการประมง การเตรียมการเขียนโครงการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การให้คำแนะนำในการหางานและศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)