วิถีชินดัน

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีวินิจฉัยชินดัน