ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 : ครูผู้สอน ครูสุธะนะ พามนตรี

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ประจำปีการศึกษา 2555

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย