เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 : ครูผู้สอน ครูสุธะนะ พามนตรี

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ประจำปีการศึกษา 2555

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย