ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 : ครูผู้สอน ครูสุธะนะ พามนตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3  ปีการศึกษา 2555

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย