homeภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 : ครูผู้สอน ครูสุธะนะ พามนตรี
personperson_add
ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 : ครูผู้สอน ครูสุธะนะ พามนตรี

ผู้สอน
นาย ครูสุธะนะ พามนตรี ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 : ครูผู้สอน ครูสุธะนะ พามนตรี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4127

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3  ปีการศึกษา 2555

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)