homeการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ
personperson_add
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ

ผู้สอน
person
นาย ขวัญชัย วัชรสุนทรกิจ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4133

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

...


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)