homeห้องเรียนวิทย์ ม.1
personperson_add
ห้องเรียนวิทย์ ม.1

ผู้สอน
นาง ศรีพวง วุฒิ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนวิทย์ ม.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4141

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หองเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านผาสิงห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)