homeห้องเรียนวิทย์ ม.1
person
ห้องเรียนวิทย์ ม.1

ผู้สอน
นาง ศรีพวง วุฒิ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องเรียนวิทย์ ม.1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4141

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

หองเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านผาสิงห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)