Palliative care ปี 6


ผู้สอน
ผศ.พญ. Patama Gomutbutra
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 7 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Palliative care ปี 6

รหัสวิชา
416

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำอธิบายวิชา

  ข้อสอบสำหรับติวสอบบอร์ดแพทย์ประจำบ้าน Family medicine


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books