homeวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1
person
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1

ผู้สอน
นาย อภิชัย หาญศึก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4160

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การใช้กล้องจุลทรรศน์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)