homeภาษาอังกฤษ
person
ภาษาอังกฤษ

ผู้สอน
นางสาว ศิริพร กลักโพธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4164

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ภาษาอังกฤาพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ 21101


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)