homeพลศึกษา ม.1
personperson_add
พลศึกษา ม.1

ผู้สอน
person
นาย วรกิจ เกียรติไกรศักดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
พลศึกษา ม.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4165

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ประวัติ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)