homeการทำงาน
personperson_add
การทำงาน

ผู้สอน
นาย วุฒิพงศ์ หว่านดี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การทำงาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4167

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เริ่มเข้าสู่การทำงานใหม่ในวันแรก


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)