การทำงาน

คำอธิบายชั้นเรียน

เริ่มเข้าสู่การทำงานใหม่ในวันแรก