ชั้นประถมศึกษาปีที่4

สุทธิพร คล้ายเมืองปัก

โรงเรียนบ้านไพล

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียน ป.4 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี