ชั้นประถมศึกษาปีที่5

สุทธิพร คล้ายเมืองปัก

โรงเรียนบ้านไพล

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี