คอมพิวเตอร์เบื้องต้น


ผู้สอน
นาย ประสบสุข สุขประเสริฐ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 1 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

Class ID
41980

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง
คำอธิบายวิชา

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น https://home.kku.ac.th/hslib/412141/412141_2548/c1s1intro.htm


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)