ชั้นประถมศึกษาปีที่6

สุทธิพร คล้ายเมืองปัก

โรงเรียนบ้านไพล

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี