homeภาษาไทยม.3(ครูประทุม ยอดคำ)
person
ภาษาไทยม.3(ครูประทุม ยอดคำ)

ผู้สอน
นาง ประทุม ยอดคำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทยม.3(ครูประทุม ยอดคำ)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4215

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)