homeวิทยาศาสตร์ ป. 4(ครูพิมลรัตน์ บุญเรือง)
personperson_add
วิทยาศาสตร์ ป. 4(ครูพิมลรัตน์ บุญเรือง)

ผู้สอน
นาง พิมลรัตน์ บุญเรือง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ ป. 4(ครูพิมลรัตน์ บุญเรือง)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4217

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป. 4


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)