ผู้สอน
นาง สุรีย์พร ไชยวงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาไทย ป.4 (นางสุรีย์พร ไชยวงศ์)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4218

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านปงสนุก


คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาไทย   ชั้น ป.4