ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้สอน

นาง วินัยนา สารสิทธิยศ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4221

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านปงสนุก

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาระภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.