homeป.5 (นางลัดดาวัลย์)
personperson_add
ป.5 (นางลัดดาวัลย์)

ผู้สอน
person
นาง ลัดดาวัลย์ สุทธวิจิตร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ป.5 (นางลัดดาวัลย์)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4223

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)