ภาษาไทยประถมศึกษาปีที่๕ (ครูประทุม ยอดคำ)

คำอธิบายชั้นเรียน

คำไทยทั้ง ๗ ชนิด