กายภาพบำบัดของระบบทางเดินหายใจและหัวใจ 1 (654252)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

หัวข้อที่อาจารย์มาลินีสอน :  การอ่านภาพรังสีทรวงอกปกติ