homeเรียนรู้ตามอัธยาศัยกับงานศิลปะประดิษฐ์
person
เรียนรู้ตามอัธยาศัยกับงานศิลปะประดิษฐ์

ผู้สอน
person
นาง แสงจันทร์ เขจรศาสตร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เรียนรู้ตามอัธยาศัยกับงานศิลปะประดิษฐ์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4233

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เรียนรู้งานศิลปะประดิษฐ์ ในรูปแบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ซึ่งสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต และนำไปพัฒนาเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)