เรียนรู้ตามอัธยาศัยกับงานศิลปะประดิษฐ์

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้งานศิลปะประดิษฐ์ ในรูปแบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ซึ่งสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต และนำไปพัฒนาเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมได้