homeLa classe de francais de l"Ecole Benjamarachutite Ratchaburi
personperson_add
La classe de francais de l"Ecole Benjamarachutite Ratchaburi

ผู้สอน
person
นาง ฐิติมา ศิลปไชย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
La classe de francais de l"Ecole Benjamarachutite Ratchaburi

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4244

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนภาษาฝรั่งเศส  เพื่อการเพิ่มพูนความรู้ด้านวัฒนธรรมฝรั่งเศส  และเพื่อการฝึกทักษะทางภาษาเพิ่มเติมจากชั้นเรียนปกติ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)