เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

La classe de francais de l"Ecole Benjamarachutite Ratchaburi

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนภาษาฝรั่งเศส  เพื่อการเพิ่มพูนความรู้ด้านวัฒนธรรมฝรั่งเศส  และเพื่อการฝึกทักษะทางภาษาเพิ่มเติมจากชั้นเรียนปกติ