homeLa classe de francais de l"Ecole Benjamarachutite Ratchaburi
person
La classe de francais de l"Ecole Benjamarachutite Ratchaburi

ผู้สอน
นาง ฐิติมา ศิลปไชย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
La classe de francais de l"Ecole Benjamarachutite Ratchaburi

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4244

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนภาษาฝรั่งเศส  เพื่อการเพิ่มพูนความรู้ด้านวัฒนธรรมฝรั่งเศส  และเพื่อการฝึกทักษะทางภาษาเพิ่มเติมจากชั้นเรียนปกติ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)