เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปี่ที่1สาขาเทคนิคสถาปัตยกรรม

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

จำนวนนักศึกษา ลงทะเบียน 32 คน สำรวจเมื่อเปิดเทอม