homeปีที่2สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และระบบจัดการงานขนส่ง
personperson_add
ปีที่2สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และระบบจัดการงานขนส่ง

ผู้สอน
นาย มนูญ จิตรสำเริง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปีที่2สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และระบบจัดการงานขนส่ง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4250

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน 7 คน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)