homeปี่ที่1สาขาออกแบบอุตสาหกรรม
personperson_add
ปี่ที่1สาขาออกแบบอุตสาหกรรม

ผู้สอน
นาย มนูญ จิตรสำเริง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปี่ที่1สาขาออกแบบอุตสาหกรรม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4251

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

จำนวนนักศึกษา 15 คน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)