homeม.1/12555
personperson_add
ม.1/12555

ผู้สอน
นาย สุทิน แสงอุทัย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.1/12555

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4253

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นที่ฉันสอนวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)