ม.1/12555

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นที่ฉันสอนวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์