homeม.1/12555
person
ม.1/12555

ผู้สอน
นาย สุทิน แสงอุทัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.1/12555

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4253

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นที่ฉันสอนวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)