homeComputer
personperson_add
Computer

ผู้สอน
person
นาย เกริกเำกียรติ สิงทองราช
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Computer

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4254

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์  ตามสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)