ผู้สอน
นาย วรสิทธิ์ นุกูลการ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4259

สถานศึกษา

โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์


คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์