homeชั้น ม. 5/6
personperson_add
ชั้น ม. 5/6

ผู้สอน
นาย มีชัย ทาหอม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้น ม. 5/6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
426

สถานศึกษา
เขมราฐพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้เฉพาะชั้น ม. 5/6 เท่านั้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)