homeชั้น ม. 5/6
person
ชั้น ม. 5/6

ผู้สอน
นาย มีชัย ทาหอม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้น ม. 5/6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
426

สถานศึกษา
เขมราฐพิทยาคม

คำอธิบายวิชา

ใช้เฉพาะชั้น ม. 5/6 เท่านั้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)