homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

ผู้สอน
นาย วรสิทธิ์ นุกูลการ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4261

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)