เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.ต้น กศน.แขวงบางขุนพรหม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กศน.แขวงบางขุนพรหม เป็นสถานที่สอนหนังสือนักศึกษาระดับม.ต้น อยู่ที่วัดอินทรวิหาร