GM ( ห้องเรียนนี้รับเฉพาะคนเกรียนเท่านั้น! )

ธนดล ปาทา

วิสัยทัศน์ เรียนไปเรื่อยๆเราเหมื่อยเราก้โดดท้าครูไม่โกรธเราก็โดดไปเรื่อยๆ

คำอธิบายชั้นเรียน