homeคอมพิวเตอร์ 3 (ม.2)
person
คอมพิวเตอร์ 3 (ม.2)

ผู้สอน
นาย พงษ์พิพัฒน์ นิลผาย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์ 3 (ม.2)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4273

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)