home English for Information Technology for teacher
person
English for Information Technology for teacher

ผู้สอน
นาย มูหะมะ ยะกูมอ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
English for Information Technology for teacher

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4274

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ดร.กรวรรณ สืบสม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)