homeสมสค112 ทักษะการใช้ชีวิตสมัยใหม่
person
สมสค112 ทักษะการใช้ชีวิตสมัยใหม่

ผู้สอน
นาย Attapol Kanjanapongporn
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สมสค112 ทักษะการใช้ชีวิตสมัยใหม่

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4275

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการทดลองเปิด ซึ่งจะเปิดให้นักศึกษาลงชื่อก่อนภาคการศึกษาที่ 2/2555 โดยเป็นนักศึกษาที่ได้ลงชื่อเรียนในรายวิชาดังกล่าวผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจาก ณ ภาคการศึกษาดังกล่าวจะเป็นการใช้เครื่องมือนี้เพื่อประกอบการเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)