homeสมสค112 ทักษะการใช้ชีวิตสมัยใหม่
personperson_add
สมสค112 ทักษะการใช้ชีวิตสมัยใหม่

ผู้สอน
นาย Attapol Kanjanapongporn
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สมสค112 ทักษะการใช้ชีวิตสมัยใหม่

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4275

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการทดลองเปิด ซึ่งจะเปิดให้นักศึกษาลงชื่อก่อนภาคการศึกษาที่ 2/2555 โดยเป็นนักศึกษาที่ได้ลงชื่อเรียนในรายวิชาดังกล่าวผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจาก ณ ภาคการศึกษาดังกล่าวจะเป็นการใช้เครื่องมือนี้เพื่อประกอบการเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)