ผู้สอน
นาง อุรา กันพานิชย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชา การนำเสนอแบบสื่อประสม ง33201


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4279

สถานศึกษา

โรงเรียนแตลศิริวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา