homeคอมพิวเตอร์กราฟิก
personperson_add
คอมพิวเตอร์กราฟิก

ผู้สอน
นาย ยัสรี ปะดอ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์กราฟิก

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4282

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สนุกกับการวาดรูปที่เราชื่นชอบ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)