homeเทคโนโลยีสารสนเทศ1
personperson_add
เทคโนโลยีสารสนเทศ1

ผู้สอน
นาย รีดวน มาหะมะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4286

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา........


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)