ผู้สอน
นาย อนุวัฒน์ เจริญสุข
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศ1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4287

สถานศึกษา

โรงเรียนตันหยงมัส


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชาcheeky

1.ระบบสารสนเทศ

2.การสื่อสารข้อมูล