เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สื่อการสอน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว นวลฉวี เทียบสี

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดร

 

                                       

                                   

                                  เป็นสื่อการสอนอย่างหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย  เอาสิ่งใหญ่มาทำให้

                        และเข้าใจง่ายไม่ยุ่งยากเกินไป