homeสื่อการสอน
person
สื่อการสอน

ผู้สอน
นางสาว นวลฉวี เทียบสี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สื่อการสอน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
429

สถานศึกษา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดร

คำอธิบายวิชา

 

                                       

                                   

                                  เป็นสื่อการสอนอย่างหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย  เอาสิ่งใหญ่มาทำให้

                        และเข้าใจง่ายไม่ยุ่งยากเกินไป

 

 

 

                                                 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)