homeเทคโนโลยีสารสนเทศ1
person
เทคโนโลยีสารสนเทศ1

ผู้สอน
นาย ดือรอแม บืออาแน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4290

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

1.สาระสนเทศ

2.เทคโนโลยี

3.การใช้เทคโนโลยี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)