homeสุขศึกษา ป.5
personperson_add
สุขศึกษา ป.5

ผู้สอน
นาง ยูใบดะห์ แวเต๊ะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สุขศึกษา ป.5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4293

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบขับถ่าย

ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)