ผู้สอน
นาย สาธิต คลาสอินไทยแลนด์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Demo : 460-110 (Information Technology Management)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
430

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

รายละีเอียด

 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบเครือข่าย และฐานข้อมูลเบื้องต้น ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคมและเศรษฐกิจ การจัดการบริหารเทคโนโลยี สารสนเทศในองค์กร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพในธุรกิจ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสนเทศในงานธุรกิจ