แกะสลักเทียน


ผู้สอน
วิชาญ เหลาฉลาด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 1 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
แกะสลักเทียน

Class ID
43004

สถานศึกษา
โรงเรียนด่านอุดมศึกษา
คำอธิบายวิชา
  1. แกะสลักเทียนเป็นลายไทย
  2. แกะสลักเทียนเป็นภาพนูนสูง
  3. แกะสลักเทียนเป็นภาพนูนต่ำ
  4. แกะสลักเทียนเป็นรูปสัตว์
  5. แกะสลักเทียนเป็นผลไม้
  6. แกะสลักเทียนเป็นสิ่งของ
  7. แกะสลักเทียนเป็นดอกไม้

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)