homeรายวิชาภาษาไทย
person
รายวิชาภาษาไทย

ผู้สอน
นาง เพ็ญศรี แทนหนู
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
รายวิชาภาษาไทย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4301

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

อ่านออกเสียงร้อยกรอง แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)