ผู้สอน
นาง เพ็ญศรี แทนหนู
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

รายวิชาภาษาไทย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4301

สถานศึกษา

โรงเรียนตันหยงมัส


คำอธิบายชั้นเรียน

อ่านออกเสียงร้อยกรอง แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน