เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การใช้โปรแกรม CorelDraw x4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความสามารถอีกด้านของโปรแกรมนี้ก็คือ การออกแบบสิ่งพิมพ์ โดยเฉพาะสิ่งพิมพ์ที่เน้นรูป ภาพเป็นหลัก มีข้อความไม่มากนัก เช่น ปกเทป ปกซีดี โปสการ์ด ไดอะรี่ ประกาศ หนังสือการ์ตูนหรือ หนังสือสำหรับเด็ก เป็นต้น