homeการใช้โปรแกรม CorelDraw x4
personperson_add
การใช้โปรแกรม CorelDraw x4

ผู้สอน
นาย รอซือนิง กูโน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การใช้โปรแกรม CorelDraw x4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4305

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความสามารถอีกด้านของโปรแกรมนี้ก็คือ การออกแบบสิ่งพิมพ์ โดยเฉพาะสิ่งพิมพ์ที่เน้นรูป ภาพเป็นหลัก มีข้อความไม่มากนัก เช่น ปกเทป ปกซีดี โปสการ์ด ไดอะรี่ ประกาศ หนังสือการ์ตูนหรือ หนังสือสำหรับเด็ก เป็นต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)