homeการใช้โปรแกรม CorelDraw x4
person
การใช้โปรแกรม CorelDraw x4

ผู้สอน
นาย รอซือนิง กูโน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การใช้โปรแกรม CorelDraw x4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4305

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความสามารถอีกด้านของโปรแกรมนี้ก็คือ การออกแบบสิ่งพิมพ์ โดยเฉพาะสิ่งพิมพ์ที่เน้นรูป ภาพเป็นหลัก มีข้อความไม่มากนัก เช่น ปกเทป ปกซีดี โปสการ์ด ไดอะรี่ ประกาศ หนังสือการ์ตูนหรือ หนังสือสำหรับเด็ก เป็นต้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)