กิจกรรมวาดรูปด้วยโปรแกรม Paint

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้เครื่องมือในการวาด