homeกิจกรรมวาดรูปด้วยโปรแกรม Paint
personperson_add
กิจกรรมวาดรูปด้วยโปรแกรม Paint

ผู้สอน
นาง มูนีซัม มาหะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
กิจกรรมวาดรูปด้วยโปรแกรม Paint

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4311

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้เครื่องมือในการวาด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)