homeกิจกรรมวาดรูปด้วยโปรแกรม Paint
person
กิจกรรมวาดรูปด้วยโปรแกรม Paint

ผู้สอน
นาง มูนีซัม มาหะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
กิจกรรมวาดรูปด้วยโปรแกรม Paint

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4311

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การใช้เครื่องมือในการวาด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)