homeการใช้งานโปรแกรมออกแบบสิ่งของด้วยโปรแกรม ProDesktop
personperson_add
การใช้งานโปรแกรมออกแบบสิ่งของด้วยโปรแกรม ProDesktop

ผู้สอน
นาย ยัสรี ปะดอ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การใช้งานโปรแกรมออกแบบสิ่งของด้วยโปรแกรม ProDesktop

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4312

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้งานโปรแกรมออกแบบสิ่งของด้วยโปรแกรม ProDesktop


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)